Kaip likviduoti įmonę

Štai ir atėjo laikas likviduoti įmonę, ši problema anksčiau ar vėliau gali nutikti kiekvienam verslininkui. Priežastys gali būti pačios įvairiausios ir daugelis iš jų yra susijusios su pagrindiniais verslo organizavimo įsipareigojimais. Pradžioje reikėtų išsiaiškinti kas tai yra likvidacija. Pagal tai kokie įstatymai šiuo metu vyrauja teisinėje sistemoje tai yra pilnas įmonės veiklos nutraukimas, išbraukiant ją iš registrų sąrašo, visų įsipareigojimų nutraukimas. Jei kas nors iš anksčiau parašytų veiksmų nėra padarytai tai nėra likvidacija, o alternatyvioji likvidacija arba net savęs apgaudinėjimas. Kaip likviduoti įmonę, kad viskas būtų atliekama teisingai? Yra būtina atlikti visus reikalingus veiksmus. Įmonės taryba bendrame susirinkime turi priimti sprendimą, kad yra reikalinga likvidacija ir turi būti paskirta likvidacijos komisija, kuri pasirūpins šiuo procesu. Visus įsipareigojimus perima būtent ši komisija. Pirmasis įmanomas likvidacijos kelias, kai sprendimą priima įmonės savininkai. Yra įgyvendinami keli etapai. Pirmasis, kai yra priimamas sprendimas likviduoti įmonę. Vėliau apie tai turi būti pranešama suinteresuotiems organams, pavyzdžiui, mokesčių inspekcijai. Kai jau yra sukuriama jau minėta likvidacijos komisija ir sudaromas likvidacijos balansas savininkais kelių mėnesių bėgyje privalo informuoti visus savo darbuotojus. Na ir tada prasideda tai kas yra įdomiausia, kontroliuojančių organų patikra.
Tada, kai visos kontrolės organų pretenzijos bus pašalintos bus sudaromas galutinis įmonės likvidacijos balansas. Verslo savininkas vėl pateiks reikalingus dokumentus, tai yra įvairiausi išrašai, kurie patvirtins, kad įmonė neturi skolų. Kaip likviduoti įmonę turi žinoti kiekvienas, kadangi šis procesas turi būti atliktas teisėtai. Jei viskas bus atlikta teisingai įmonė bus išbraukta iš registrų sąrašo ir išliks tik archyvuose. Įmonei neturi būti keliamos jokios pretenzijos. Vienas iš šio likvidacijos proceso trūkumų yra tas, kad tai yra ilgas procesas, kuris gali užtrukti kelis mėnesius ir gali tęstis iki begalybės, jei mokesčių inspekcija nesuteiks visų reikalingų dokumentų. Juk šio proceso metu būtinai turi būti atliekamas mokesčių patikrinimas, visi būtinieji tikrinimo procesai. Bet kuriame likvidacijos etape gali būti paskelbta, kad nėra padengtas kreditas, kuris pareikalaus sumokėti realią arba išgalvotą skolą. Yra rizika, kad kreditorius kreipsis į teismą norėdamas atgauti pinigus.
Įmonės likvidavimas
Dar vienas variantas kaip likviduoti įmonę tai bankroto procedūra. Bankrotas gali būti tiek savanoriškas, kai šį sprendimą priima įmonės savininkas, tiek ir priverstinis, kai to reikalauja kreditoriai. Ir vienu ir kitu atveju pirmasis procedūros etapas tai kreipimasis į teismą su prašymu pradėti bankroto procesą. Be to, jei kreipimosi iniciatorius yra pati įmonė, be visų dokumentų turi būti pateikiamas ir įmonės darbuotojų bendro susirinkimo protokolas. Maždaug savaitės bėgyje nuo teisminio proceso pradžios, kai buvo priimtas bankroto sprendimas yra būti patalpinti specialius skelbimus. Kitas likvidacijos proceso etapas, kad vadovas ir įmonės savininkai turi pranešti, kad yra pradėtas bankroto procesas. Turi būti paskiriama speciali taryba, turi būti nustatoma kokie yra kreditorių reikalavimai. Taip pat yra sudaromas balansas ir tvarka kaip bus patenkinti kreditorių reikalavimai, bei bus atlikti kiti darbai. Kai bus paskelbtas bankroto procesas įmonės savininkas ir jo darbuotojai nebus įtraukti į biurokratinį mechanizmą, visi proceso veiksmai, tuo pačiu ir ginčytini klausimai susiję su mokesčiais ir fondais bus pašalinti iš jūsų kelio norint likviduoti įmonę, kadangi šias problemas pašalins už jus. Likviduoti įmonę nėra paprasta, tačiau tai įmanoma. Tereikia tinkamai pasiruošti.

Leave a Reply