Kaip atrinkti darbuotojus

Personalo atranka tai yra viena iš svarbiausių užduočių, kuri yra atliekama bet kurioje įmonėje. Tai yra ne tik personalo komplektacija, tačiau kandidatų rezervo sukūrimas visoms galimoms darbo vietoms, atsižvelgiant į esamus pakitimus, pavyzdžiui, darbuotojo išėjimas į pensiją, motinystės atostogas, darbo sutarties pabaigą ir kita. Tai yra labai atsakingas ir ilgai trunkantis procesas, kadangi tai yra pirminis personalo valdymo etapas. Pakalbėkime apie visus niuansus, kurie yra susiję su personalo atranka. Taigi kas iš tiesų yra šis procesas? Kokie yra atrankos šaltiniai? Šis procesas gali būti apibūdinamas kaip darbuotojų atranka ir priėmimas į įmonės kolektyvą. Darbuotojų atrinkimas tai yra labai didelio mąsto procesas. Tam, kad būtų organizuotas šis procesas yra būtina žinoti visas reikalingas detales. Dažniausiai darbuotojų atranka yra naudojama jei yra būtina ieškoti ir atrinkti naujus darbuotojus pagal tai kokie yra tam tikros pareigos reikalavimai. Galima pasakyti, kad labai dažnai ši paslauga yra naudojama tada, kai reikia surasti darbuotojus gamyklos ir pramoninėms įmonėms. Be jokių abejonių yra kalbama apie profesionalius specialistus, kurie turi pakankamai patirties dirbant su kompiuteriu ir internetu. Terminas atranka yra vartojamas tarp personalo darbuotojų, kurie užsiima tokiais specifiniais darbais, kurie yra susiję su vadovavimu personalui. Kas daro įtaką atrankos procesui? Ši veikla įtakojama makro ir mikro terpės faktoriais, kuris nustato atrankos paskirtį ir greitį.

Kokie yra makro terpės faktoriai? Tai yra įstatymų taikomi apribojimai, jie sutvirtinimo leidžiamas sąlygas, kurias  darbdavys turi stebėti, kai yra samdomi darbuotojai į įmonę., jokiu būdu negali būti ribojamos nacionalinės, rasinės, religinės darbuotojų teisės . Taip pat neturi būti ribojamos galimybės jauniems žmonėms. Reikia žinot kokia situacija yra darbo rinkoje, taip pat reikėtų žinoti kiek darbuotojų turi būti priimama į įmonę, ar darbuotojai bus pakankamai profesionalūs. Kai yra atliekama personalo atranka yra nustatoma koks yra darbo jėgos pasirinkimas, kokiais žmonėmis bus suinteresuota įmonė ir kokie darbuotojai norės dirbti jūsų įmonėje. Kokie yra mikro terpės faktoriai. Įmonės personalo politika tai yra tie principai, kurie yra nukreipti darbui su personalu, tai yra strateginės programos. Įmonės įvaizdis, jos stilius, reitingas tarp analogiškų įmonių. nuo ko gi reikėtų pradėti tokį darbą kaip personalo atranka? Egzistuoja labai daug tikslų, kurie yra atliekami planuojant kadrų politiką, svarbiausia yra surasti kvalifikuotus darbuotojus. Pareigos yra nustatomos, kai yra sulyginami planiniai darbuotojų rodikliai. Planas pagal darbuotojų kiekį yra nustatomas ir jis gali būti koreguojamas. Tai yra pradinis procedūros etapas, kuris yra susiję su atranka. Kitas proceso etapas yra nustatomi tam tikri reikalavimai, kuriuos turi atitikti kandidatai. Nuo šių dviejų etapų prasideda būsimo darbuotojo priviliojimas.

http://www.apsense.com/user/sienuorotarpu

            Jei įmonėje egzistuoja pasyvi darbuotojų pritraukimo politika, tokiu atveju šis procesas prasideda nuo personalo atrankos. Kaip turi būti atliekama personalo atranka? Personalo priviliojimas procesas tai yra specifinė marketingo veiklos rūšis. Kaip ir marketingo veikla, personalo atranka tai yra toks procesas, kuris yra sudarytas iš tam tikrų etapų. Pirmasis etapas tai yra rinkos ištyrimas, kai reikia sužinoti kokios yra darbo rinkos ypatybės, kokia yra konkurentų politiką ir kita. Reikia žinoti koks yra personalo atrankos procesas, kuris numato sistemos išvystymą. Darbo rinkos pasiūlymai ir paklausa daro tiesioginę įtaką proceso tikslingumui. Kai yra atliekama personalo atranka, kuri turi sugebėti pritraukti galimus kandidatus.

https://www.youtube.com/watch?v=h3QnNMQglxE

Leave a Reply