Intelektinės nuosavybės apsauga ir teisinės paslaugos: ką turime žinoti?

teisinės paslaugosKalbėdami apie intelektinę nuosavybę, itin dažnai maišome populiarias sąvokas – patentas, autorių teisės, prekių ženklas. Maišydami minėtuosius terminus, natūraliai painiojame ir su šiomis kategorijomis susijusius teisinius darbus. Nepamirškite, kad teisinės paslaugos reikalauja profesionalaus specialisto pagalbos ir teisinių žinių, todėl, siekdami priimti racionaliai pagrįstus sprendimus, pasikonsultuokite su ilgametę darbo patirtį turinčiu teisininku.

Nesvarbu, apie ką kalbėtume – autorių teises, patentus ar prekių ženklus, omenyje visuomet turime intelektinę nuosavybę. Kitaip sakant, bendras dalykas, vienijantis minėtąsias kategorijas, yra draudimas kitiems gaminti, kurti ar kopijuoti intelektinės nuosavybės teisėmis saugomus (arba į juos panašius) objektus. Tiesa, primename, kad minėtoji teisė dažniausiai suteikiama naujo produkto kūrėjui, tačiau jos galiojimo laikas daugeliu atveju yra ribojamas.

Kalbant apie intelektinę nuosavybę, paprastai kalbama apie autorių teises. Šiai kategorijai priskiriamos teisinės paslaugos, susijusius su kūrinių apsauga. Kalbėdami apie kūrinį, paprastai galvojame apie objektus, kurie neturi realios naudos, tačiau leidžia kūrėjui išreikšti save, o kitiems – šiuo kūriniu mėgautis ir žavėtis. Autorių teisėmis saugomi spektakliai, paveikslai, knygos, nuotraukos, muzika, filmai ir t. t. Teisininkai primena, kad autorių teisės pradeda galioti nuo pirmosios kūrinio sukūrimo dienos, t. y. šių teisių nereikia teisiškai registruoti ar tvirtinti. Mūsų šalyje autoriaus teisės galioja tol, kol autorius yra gyvas ir 70 metų po jo mirties. Praėjus nustatytam laikotarpiui, autorių teisės perduodamos paveldėtojams. Neturtinės teisės, pvz., autoriaus vardas minėjimas šalia kūrinio, galioja visą gyvenimą.

Teisinės paslaugos, susijusios su patentais, saugo naujus išradimus. Minėtajai kategorijai priskiriamos įvairios technologijos, kurios padeda spręsti problemas – tai gali būti įrengimai, vaistai ir kiti produktai. Patentai turi būti registruojami. Jei to nepadarote, jūsų išradimą gali atkartoti visi, kas nori, ir dėl to nelikti jums skolingi. Teisininkai primena, kad patento registravimas yra mokama paslauga. Tiesa, priešingai nei autorių teisės, užregistruotas patentas saugo ne vien išradimo turinį, bet ir pačią idėją. Patentas galioja 20 metų, tačiau kasmet turi būti mokamas papildomas mokestis.

Prekės ženklais saugomi tam tikri išsireiškimai, piešiniai ir formos. Paprastai prekės ženklai naudojami, siekiant atpažinti tam tikras prekes, paslaugas ar įmones. Prekės ženklai turi būti registruojami. Jei prekės ženklas registruotas kito žmogaus vardu, be jo sutikimo šio prekės ženklo negalima naudoti savo veikloje. Be to, draudžiama naudoti labai panašius prekės ženklus, kurių skirtumai yra minimalūs, pvz., prekės ženklai skiriasi spalvomis. Prekės ženklo galiojimas yra neribojamas, tačiau būtina kas dešimt metų jo galiojimą pratęsti, sumokėjus atitinkamą mokestį.

Leave a Reply